Your Cart

קוסמטיקה על פי דרישה

תנאי מכירה

העדכון אחרון :  03/06/2022

מעבדות קוסמטיקה כרמל  הוא  חברה בערבון מוגבל  לפי החוק המרוקאי עם הון המניות של  450,000 DHS  רשום בפנקס המסחר והחברות של אגאדיר  מתחת למספר  25081  ושהמשרד הראשי שלו ממוקם B1006 ZI Ait Melloul  (ה  "מוכר"  ). מספר זיהוי המס של המוכר הוא 47237559 .

סעיף 1 – היקף היישום

תנאי מכירה כלליים אלה (ה  " תנאים "  ) חלים על מכירת מוצרים המשווקים על ידי המוכר (ה  " מוצרים "  ) לכל לקוח מקצועי הפועל במסגרת פעילותו ומעוניין ליהנות ממנה (ה  " צרכן "  ). התנאים הכלליים מספקים במיוחד את תנאי הרכישה, התשלום והאספקה ​​של המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח. הלקוח יכול להתייחס לתיאור של כל מוצר המופיע בקטלוג המוכר על מנת לדעת את מאפייניו של האחרון. ביצוע הזמנה למוצרים משמעה מצד הלקוח הסכמה מראש ללא הגבלה או הסתייגות של התנאים הכלליים, אותם מצהיר הלקוח כי קרא. התנאים הכלליים חלים על אף כל תניה מנוגדת המופיעה בכל המסמכים הנובעים מהלקוח, ובפרט בתנאי הרכישה הכלליים שלו. התנאים הכלליים חלים בכפוף לכל תניה מנוגדת המופיעה בטופס ההזמנה או לתנאים מיוחדים, אם רלוונטי, שנקבעו בין המוכר לבין הלקוח הנוגע בדבר.

סעיף 2 – מוצרים וזמינות

המחיר והמאפיינים המהותיים של כל מוצר מתוארים בקטלוג המוכר ומתפרסמים, לפי העניין, על ידי המוכר או ספקיו. התיאורים עשויים לכלול אינדיקציות, תמונות וגרפיקה אשר מסופקים למטרות המחשה בלבד ועשויים להשתנות/לעדכן על ידי המוכר.

 המוצרים המוצעים עומדים בחקיקה המרוקאית ובתקנים התקפים בעת ביצוע ההזמנה. אין בעובדה של המוכר להציג מוצרים בקטלוג שלו כדי להוות חובת שיווק, במיוחד במקרה של אזל במלאי, חוסר זמינות של המוצרים או אי-אפשרות לשווק את המוצרים האמורים, בין אם זו הסיבה אשר תהא.

סעיף 3 – פקודות
3.1 ביצוע הזמנה

כל לקוח המעוניין לבצע הזמנה אצל המוכר חייב למלא ולחתום על טופס הזמנה המסכם במיוחד את המאפיינים המהותיים של המוצר/ים שהוזמנו, המחיר הכולל, תנאי התשלום, המועד האחרון או משך האספקה ​​האינדיקטיבי, כל אפשרי הגבלות משלוח ומספר מעקב הזמנה. במקרה של מכירת מוצרים שייצורם מתבצע בהזמנה מיוחדת מהלקוח, קודמת להזמנה קביעת הצעת מחיר מפורטת, בתוקף ל-7 ימים מיום יצירתה, תוך ציון המחיר או אופן חישובו. מחיר ואשר קבלתו וחתימתו על ידי הלקוח מהווה אז טופס הזמנה. אישור ההזמנה מתבצע עם חתימת טופס ההזמנה על ידי המוכר או שליחת דואר אלקטרוני המאשר את ההזמנה על ידי המוכר, ובכך הופכת ההזמנה לאיתנה וסופית. לפיכך אין לשנות או לבטל הזמנה ללא הסכמה מראש ובכתב בין המוכר ללקוח. במקרה של ביטול על ידי הלקוח של הזמנה מאושרת, מכל סיבה שהיא, וללא פגיעה בכל נזק נוסף:

– כל פיקדון ששולם על ההזמנה על ידי הלקוח יישאר נרכש באופן אוטומטי על ידי המוכר ולא יגרור כל החזר; אוֹ

– סכום המקביל ל-50% מהמחיר הכולל ללא מיסים של המוצרים יהיה חייב למוכר ויחויב ללקוח.

3.2 בקרת הזמנות

כל לקוח מבטיח את הכנות והדיוק של המידע הנמסר למטרות הזמנתו ומתחייב להודיע ​​למוכר על כל שינוי אפשרי. כדי להילחם בהונאה, המוכר או ספקי שירותי התשלומים או המשלוחים שלו עשויים להידרש לבקש מהלקוח מסמכים תומכים נוספים (במיוחד הוכחת כתובת ו/או עותק של תעודת זהות) או לפנות לאחרון, במועד הקבלה ו/או משלוח ההזמנה. במקרה של סירוב בלתי מוצדק של הלקוח למסור את המידע המבוקש ו/או המסמכים התומכים, המוכר שומר לעצמו את הזכות לא לקבל או לבטל את ההזמנה מבלי שהדבר יהיה נתון למחלוקת כלשהי. כמו כן, המוכר שומר לעצמו את הזכות לא לקבל או לבטל הזמנה של כל לקוח שמסר מידע שגוי, שאינו משלם עבור המוצרים, אשר קיימת עימו מחלוקת הנוגעת לתשלום הזמנה קודמת או אשר תציג הודעה חריגה. רמת הזמנה גבוהה.

סעיף 4 – תנאי תמחור

המוצרים נמכרים במחיר הקטלוגי של המוכר בתוקף ביום החתימה על טופס ההזמנה, מבוטא בדולרים, אירו ודירהם מרוקאיים לא כולל מיסים ועמלות. המחירים יציבים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת תקפם. כל עלויות הובלה, משלוח, עיבוד ההזמנה (דואר, אריזה, הכנת החבילה, שירותים אופציונליים המנויים על ידי הלקוח) ועוד עלויות, אינטרסים ועמלות מצוינות בטופס ההזמנה ונקבעות בהתאם למיקום ולמשלוח. שיטה/Incoterm שנבחר על ידי הלקוח, וכן סוג המוצר ו/או כמות המוצרים שהוזמנה על ידי הלקוח.

כל בקשה מיוחדת של הלקוח לאחר חתימה על טופס ההזמנה והפקת עלויות (אריזה, הובלה וכדומה) תהיה כפופה לחיוב נוסף ללקוח. כאשר המוצרים אינם מתקבלים על ידי הלקוח ויש לשלוח אותם מחדש, עלויות עיבוד, משלוח, הובלה ומשלוח נוספות עשויות להיות מחויבות ללקוח בתנאים זהים לאלה המפורטים בטופס ההזמנה.

המוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחיריו בכל עת עבור כל מוצר שהוזמן לאחר שינוי זה.  כאשר מכירת המוצרים מתבצעת ברצף, ניתנת לחיוב במרווחי זמן קבועים ועשויה להיות כפופה לחידוש בשתיקה, כל שינוי במחיר המוצרים ייכנס לתוקף במהלך התקופה החוזית הבאה. בהעדר סיום על ידי הלקוח לפני כניסתו לתוקף, התמחור החדש יחול על התקופה החוזית החדשה. הפחתת מחירים, הנחות והנחות אפשריות עשויות לחול על המוצרים בתנאים המפורטים בקטלוג המוכר או בכל מסמך אחר שנמסר ללקוח. במקרה של תעריף קידום מכירות, המוכר מתחייב להחיל תעריף זה על כל הזמנה שתבוצע במהלך תקופת המבצע.

כל שינוי במחירים הנובע מהעלאת מס ערך מוסף או יצירת מס חדש המבוסס על מחיר המוצרים יחול באופן מיידי ואוטומטי.

סעיף 5 – תנאי חיוב ותשלום

פיקדון של 50% ממחיר המוצרים הכולל יחויב על ידי המוכר וישולם ללקוח ביום החתימה על טופס ההזמנה, היתרה יחויבת ותתשלום עם הודעה על סיום הייצור לפני אספקת המוצרים. כל התשלום מתבצע בהעברה בנקאית או על פי התנאים שסוכמו בין המוכר ללקוח בטופס ההזמנה. במקרה הרלוונטי, הלקוח מתחייב למסור את כל השינויים במחוזות הבנק שלו. משלא זה, יחויב הלקוח בעלויות שנגרמו להחזרת פריטים שטרם שולמו לצורך שינוי מקום מגורים.

במקרה של תשלום מוקדם על ידי הלקוח, לא תחול הנחה למעט מקרים חריגים המוזכרים בטופס ההזמנה. בשום פנים ואופן אין להשהות תשלומים או להיות כפופים לפיצוי כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב בין המוכר ללקוח. כל השעיה, ניכוי או פיצוי שיבוצעו באופן חד צדדי על ידי הלקוח יטופלו כאי תשלום ויגררו אחריו את כל ההשלכות של איחור בתשלום.

מוסכם במפורש כי ניתנת ללקוח הודעה תקינה לשלם רק עד למועד הפירעון של ההתחייבות. במקרה של איחור בתשלום של מי מהמועדים, המוכר שומר לעצמו את הזכות, מבלי שיגיע כל פיצוי ללקוח:

–  לדרוש תשלום מיידי של כל הסכומים המגיעים להם בגין המוצרים, אלה יבואו לפירעון מיידי ללא קשר למועד הפירעון שנקבע להם.

– לסרב לכל הזמנה חדשה או לדרוש עבור כל הזמנה חדשה תשלום במזומן או ערבות לקיום התחייבויות תקין;

–  לחייב כל תשלום חלקי תחילה בחלק הלא מוגן של החוב ולאחר מכן בסכומים שהם הקודמים המגיעים ביותר;

–  להפחית, להשעות או לבטל הזמנות מוצר נוכחיות,  15  ימים לאחר שההודעה הרשמית נותרה חסרת תוקף, שנמסרה על ידי המוכר ללקוח;

– להחיל, ללא הודעה מוקדמת, על כל הסכומים המגיעים, מהיום הראשון של האיחור ועד לתשלום המלא, קנסות איחור בתשלום המחושבים לפי התעריף התקף ב-Banque du Maroc; ו או

– לדרוש תשלום פיצוי חד פעמי בסך 40$ (40 יורו או 400 MAD) עבור עלויות הבראה, עבור כל חשבונית ששולמה באיחור, ותשלום פיצויים בגובה 10% מהסכומים שנותרו למכירת מוצרים, מבלי לפגוע לתיקון כל נזק שנגרם בפועל. למוכר תהיה אפשרות לגשת לתשלום בפיצוי, אוטומטית וללא פורמליות, של כל הסכומים שהוא חייב, עם חובות הלקוח כלפיו, בין אם מתקיימים תנאי פיצויים כדין ובין אם לאו.

סעיף 6 – אספקת מוצרים
6.1 משלוח

אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח לא יכולה להתבצע עד שהאחרון ישלם בפועל את הסכום האמור בסעיף 5 לעיל. ניתן לספק את המוצרים לכל המדינות אלא אם נקבע אחרת בחוקים החלים.

עם אישור ההזמנה והתשלום על ידי הלקוח, המוצרים יישלחו לפי השיטה, לכתובת ובזמן האספקה ​​המופיעים בטופס ההזמנה עם החשבונית המתאימה. לעניין זה, הלקוח מתחייב לעשות את מירב המאמצים על מנת להבטיח קבלה תקינה של המוצרים ביום האספקה. העלות הנוגעת לכל משלוח תחול על הלקוח. יתר על כן, במקרה של טעות באספקה ​​בעקבות מסירת מידע שגוי על ידי הלקוח (מקום אספקה, נגישות למיקום או כל בעיה אחרת) שתוביל לצורך בביצוע משלוח חדש, העלויות הנלוות יחויבו ל- לָקוּחַ.

במקרה של הסכמה מראש מהמוכר, הלקוח רשאי לאסוף את המוצרים שהוזמנו מהמקום שצוין על ידי המוכר. זמני האספקה ​​הצפויים בעת ביצוע הזמנות ניתנים כאינדיקציה בלבד בהתאם לזמינות המוצרים שהוזמנו ולזמני האספקה ​​המיושמים על ידי שותפי המוכר. עיכובים באספקה, בתנאי שהם סבירים, אינם יכולים להצמיח כל זכות לבטל את המכירה, לסרב את הסחורה או לתבוע פיצויים. במקרה של אספקה ​​מחוץ למרוקו, ייחשב הלקוח כיבאן של המוצרים ויידרש לעמוד בתקנות מדינת המשלוח, יצוין כי משלוחים חוצי גבולות עשויים להיות כפופים במידת הצורך לפתיחה. ונוהל עיבוד.בדיקה ע"י רשויות המכס.

6.2 עמידה במשלוח

מספר ומצב המוצרים חייב להיבדק על ידי הלקוח בעת האספקה.

המוכר יידרש לקחת בחזרה את המוצרים במקרה של אספקת מוצרים שאינם תואמים את טופס ההזמנה.  מוצרים שניזוקו במשלוח הם באחריות הלקוח בהתחשב בכך שהמוצרים נמסרים ללקוח תחת ה-incoterm "  מפעל לשעבר על הלקוח להודיע ​​למוביל בכתב על כל ליקוי לכאורה, מוצרים חסרים או פגומים תוך הסתייגות ברורה, מדויקת ומלאה בתעודת המשלוח. על הלקוח לאשר את תלונתו מול המוכר והספק באמצעות דואר אלקטרוני תוך יום 1 מיום מסירת הסחורה.

המוכר יאמת את בקשת ההחזרה וישלח ללקוח במייל תלוש החזרה שיצרף למשלוח המוצרים.

על הלקוח לשלוח מחדש את המוצר שאינו תואם למוכר בהקדם האפשרי.

אלא אם כן נקבעה ללא עוררין אחריותו הבלעדית של המוכר או אם היא הוכרה במפורש על ידי המוכר, העלויות והסיכונים של החזרה יהיו באחריות הלקוח. המוכר שומר לעצמו את הזכות לסרב להחזרה אם המוצרים אינם במצבם המקורי. במידה והלקוח לא יעמוד בהליך האמור לעיל, יהא חזקה שהלקוח ויתר על כל תביעה נגד המוכר ו/או המוביל וקיבל את הסחורה בהתאמה ובמצב תקין. לפיכך המוכר לא יקבל כל תלונה, החזרות או בקשות אשראי מהלקוח.

סעיף 7 – בעלות וסיכונים
7.1 – שמירת בעלות

מוסכם במפורש עם הלקוח כי העברת הבעלות על המוצרים שנמסרו מושעה עד לתשלום מלא ואפקטיבי של המחיר בקרן, בריבית, מיסים וכל העלויות הנלוות. מסירת שטרות, המחאות בנקאיות או כל מכשיר אחר היוצר חובת תשלום, אינו מהווה תשלום אפקטיבי בעניין זה. קבלת משלוחים או מסמכים הנוגעים למשלוחים אלו מהווה הסכמה לסעיף זה.

בהעדר תשלום המחיר עד למועד הפירעון המוסכם, המוכר שומר לעצמו במפורש את הזכות לראות במכירה בוטלה ולתבוע את המוצרים האמורים לאחר הודעה רשמית במכתב רשום או בזימון עורך דין אשר נותר ללא תוקף בתוך 15  ימים של הצגתם. כל עוד המוצרים אינם שייכים ללקוח, נאסר עליו להיפטר מהם, בפרט לשעבדם, להחליף אותם, להעבירם לבעלות כערובה.

כמו כן, הלקוח מתחייב, בתמורה, לבצע לא רק בתום שנת הכספים אלא באופן קבוע, בכל אמצעי שנוח לו, את זיהוי המוצרים הכפופים לשימור בעלות. על הלקוח לכלול בנכסי מאזנו את המוצרים בכפוף לשמירת הבעלות. מוצרים הממתינים למכירה נחשבים ללא תשלום עד לחוב המוכר על פי הכלל  » נכנס ראשון, יוצא ראשון  » (FIFO), זאת אומרת  כי כל תשלום על ידי הלקוח יוקצה למוצרים הוותיקים ביותר וזה יהיה המוצרים בכפוף למשלוח האחרון שייחשב תמיד ככפוף לשמירת הבעלות.

על אף העובדה שללקוח תהיה בעלות על המוצרים רק עם תשלום אפקטיבי, העברת הסיכונים של המוצרים ללקוח תתבצע בתנאים המפורטים להלן. לפיכך הלקוח מתחייב לנקוט בכל זהירות בטיפול ובשימור הסחורה האמורה.

הלקוח מודיע למוכר לאלתר בכל אמצעי המבטיח תקשורת מושלמת על כל עובדה העלולה לפגוע בזכויות הקניין שלו, בפרט פתיחת הליך הגנה, פירוק או הבראה משפטית, תפיסה או כל אמצעי זהירות אחר. במקרה של פתיחת הליך שמירה, פירוק או כינוס נכסים, הלקוח מתחייב להשתתף בהקמת מלאי של המוצרים המצויים במלאי ושהמוכר טוען לבעלות או שליטה עליהם תשלום ולסייע לו ביעילות ב הליך התביעות שהוגש לרשויות המוסמכות. במקרה של תפיסה או כל אמצעי הגנה אחר על המוצרים שסופקו על ידי המוכר, הלקוח יעלה כל מחאה כלפי הצד השלישי וינקוט בכל אמצעי ההגנה והאכיפה.

כל העלויות המשפטיות והמשפטיות שייווצרו עקב שחזור המוצרים בכפוף לשימור בעלות או מחירם יישאו על הלקוח.

7.2 – העברת סיכונים

המוצרים יהיו על חשבון, סיכון וסכנה של הלקוח החל ממסירתם למוביל או הסרתם על ידי הלקוח.

במקרה זה, המוכר ייחשב כמי שמילא את חובת האספקה ​​שלו לאחר שמסר את המוצרים למוביל והאחרון קיבל אותם ללא סייג, וללקוח אין אחריות כלפי המוכר במקרה של אי- מסירה או חוסר התאמה של המוצרים בעת המסירה. לפיכך הלקוח יערוך את כל חוזי הביטוח השימושיים המבטיחים את הסיכונים של אובדן, הרס או גניבה של הטובין שבגינם הועברו הסיכונים.

סעיף 8 – אחריות

כל החזרה של מוצרים פגומים או בגין פגמים בחומר, עיצוב או ייצור מחייבת הסכמה מראש ובכתב של המוכר. אלא אם כן אחריותו של המוכר הוכחה ללא עוררין או אם היא הוכרה במפורש על ידי המוכר, העלויות והסיכונים של החזרה יהיו באחריות הלקוח. המוכר שומר לעצמו את הזכות לסרב להחזרה אם המוצרים אינם במצבם המקורי.

לא יתקבלו החזרות של מוצרים שלא נמכרו. כל מוצר פגום עשוי להיות כפוף לתיקון, החלפה במוצר זהה או שווה ערך, או החזר כספי, בהתאם לפתרון שהמוכר או היצרנים הנוגעים בדבר רואים כמתאים ביותר, למעט במקרה של:

–        שינוי או שינוי של המוצרים;

–        שימוש חריג או לא תואם או שימוש במוצרים;

–        פגמים והשלכות הקשורות לשימוש שאינו תואם את השימוש שאליו מיועדים המוצרים;

–        פגמים והשלכות הקשורות לכל סיבה חיצונית;

–        בלאי רגיל של המוצרים;

–        אי עמידה בנוהל ההחזרה על ידי הלקוח.

במקרה של מחלוקת בנוגע לאחריות של מוצר, על הצדדים לעשות כמיטב יכולתם להגיע להסדר ידידותי של המצב.

סעיף 9 – אחריות            

חבות המוכר אינה יכולה להיגרם במקרה שאי עמידה בהתחייבויותיו מיוחסת ללקוח, למעשה בלתי צפוי ובלתי עביר של צד שלישי לחוזה או למקרה של כוח עליון, לרבות, אך לא רק , אירועים בלתי צפויים כגון שביתות, הפסקות עבודה, אי שקט חברתי, סגירת מפעלים, שיטפונות, שריפות, חוסר ייצור או הובלה שלא נגרמו כתוצאה מפעולה אישית, הפרעה באספקה, מלחמות, מגיפות, מהומות, התקוממויות ובאופן כללי יותר כל נסיבות או אירוע המונעים המוכר מלקיים את התחייבויותיו כראוי.

המוכר אינו נושא באחריות לכל נזק או נזק עקיף או לא מהותי כגון הפסד כספי, אובדן הזדמנויות, אובדן רווח, אובדן חוזה, אובדן הזמנה, אובדן לקוחות, הפסד תפעולי, נזק או צרות. נזק מסחרי או תדמיתי, דבר שעלול לנבוע ממסירה של מוצרים שאינם עומדים בדרישות או פגומים או מהעדר אספקה ​​של המוצרים.

מכירת מוצרים ותנאים כלליים אלה בהיותם עומדים בחקיקה המרוקאית, לא ניתן לשאת באחריות המוכר במקרה של אי עמידה בחקיקה של מדינה אחרת ברגע שהלקוח מבצע הזמנה למוצר ממדינה אחרת.

בכל מקרה ובכל מקרה של החזרות, אם הייתה מתקיימת אחריות המוכר, אין היא יכולה בשום פנים ואופן לחרוג ממחיר הרכישה של הסחורה ששולם על ידי הלקוח.

כל פעולה משפטית של לקוח נגד המוכר כפופה להתיישנות בתום תקופה של שנה (1) לאחר המועד בו נודע ללקוח הנוגע בדבר או יש להניח שנודע לו לעובדה המזיקה.          

סעיף 10 – קניין רוחני

המוכר עשוי להחזיק בזכויות קניין רוחני ו/או תעשייתי לגבי המוצרים הנמכרים ללקוח. ברגע שנודע ללקוח על הפרה של זכויות הקניין הרוחני ו/או התעשייתי של המוכר, עליו להודיע ​​למוכר לאלתר בכתב.

סעיף 11 – משך זמן – סיום

במקרה של מכירה חד פעמית או בהחלת תנאים מיוחדים, תנאים כלליים אלה חלים למשך כל עסקת מכירת מוצר המתבצעת בין המוכר ללקוח או, אם רלוונטי, למשך התנאים המיוחדים שנסגרו. עם לקוח.

במקרה של מכירה עם ביצוע עוקב, תנאים כלליים אלה תקפים לתקופה ראשונית של 12 חודשים. בהעדר ביטול של תנאים כלליים אלה בתוך תקופה של חודש אחד לפני תום התקופה הראשונית הזו, מכירת המוצרים והתנאים הכלליים מתחדשים בשתיקה לתקופה חדשה של משך זמן השווה לזמן הראשוני המופיע ב טופס הזמנה הזמנה, בתנאי התמחור בתוקף במועד החידוש.

מבלי לפגוע במקרים הספציפיים של סיום האמור במסמך זה, המוכר או הלקוח רשאים לסיים את התנאים הכלליים באופן אוטומטי מראש על ידי שליחת הודעה בכתב:

-במקרה של התרחשות מקרה של כוח עליון כאמור בסעיף 9 להלן;

-לאחר שהודיע ​​לצד השני במקרה של הפרה חמורה על ידי האחרון של התחייבויותיו או על פי החוקים והתקנות החלים, אשר לא תוקנה תוך פרק זמן של חמישה עשר (15) ימים (מתי ניתן לתקן) לאחר הכתיבה הודעה המעידה על אופי ההפרה והצורך לתקן אותה.

סעיף 12 – נתונים אישיים
12.1 אופי הנתונים האישיים שנאספו

המוכר מתחייב לאסוף רק נתונים אישיים המתאימים, רלוונטיים ומוגבלים לנדרש ביחס למטרות שלשמן הם מעובדים.

12.2 מטרת עיבוד הנתונים האישיים

נתונים אישיים עשויים להיאסף ולהשתמש על ידי המוכר למטרות לאפשר את המכירה, ועשויים להיות מועברים לחברות האחראיות על ניהול, ביצוע ועיבוד עסקאות תשלום. מידע ונתונים אלה עשויים להישמר גם למטרות אבטחה ושימור, על מנת לעמוד בחובות החוקיות והרגולטוריות להן כפוף המוכר.

הנתונים שנאספו עשויים לשמש גם בהקשר של ניהול קשרים מסחריים על מנת לבסס סטטיסטיקות, לבצע מחקרי שוק והתנהגות ולאפשר למוכר לשפר ולהתאים אישית את המוצרים.

12.3 שימור, אבטחה וסודיות של נתונים אישיים

הנתונים האישיים שנאספים מעובדים ומאוחסנים בתנאים שמטרתם להבטיח את אבטחתם ונשמרים למשך הזמן הדרוש בהחלט להשגת המטרות המפורטות בסעיף 9.2 של תנאים כלליים אלה לעיל. מעבר לתקופה זו, הם יישמרו למטרות סטטיסטיות בלעדיות ולא יגרמו לניצול כלשהו מכל סוג שהוא.

נתונים אלה עשויים להישמר גם למטרות אבטחה ושימור, על מנת לעמוד בחובות החוקיות והרגולטוריות להן כפוף המוכר.

המוכר מתחייב לנקוט באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להבטיח את האבטחה, השלמות והסודיות של כל הנתונים האישיים, על מנת למנוע מהם להיות מעוותים, פגומים או שלצדדים שלישיים בלתי מורשים תהיה גישה אליו.

עם זאת, יצוין כי אין אמצעי אבטחה שאין בו טעות, המוכר אינו יכול להבטיח אבטחה מוחלטת של הנתונים האישיים של הלקוח.

12.4 העברת נתונים אישיים

למעט במקרה בו צד שלישי מבקש מהלקוח לקבל אמנת סודיות ותנאי שימוש ספציפיים לו, חברות הצד השלישי שקיבלו מסירת הנתונים האישיים של המשתמש התחייבו לעבד את הנתונים שלהם בעלי אופי אישי רק לצורך המכירה של המוצר של המוכר.

המוכר מתחייב לעולם לא לשתף את הנתונים האישיים של הלקוח, ללא קבלת הסכמתו מראש, עם חברות צד שלישי למטרות שיווקיות ו/או מסחריות.

עם זאת, המוכר עשוי להידרש לחשוף את הנתונים האישיים של הלקוח לרשויות מנהליות או משפטיות כאשר חשיפתם נחוצה לצורך זיהוי, מעצר או העמדה לדין של כל אדם שעלול לפגוע בזכויותיו של המוכר. , כל לקוח אחר או צד שלישי. לבסוף, המוכר עשוי להידרש על פי חוק לחשוף את הנתונים האישיים של הלקוח ולא יכול להתנגד לכך במקרה זה.

סעיף 13 – סודיות

במהלך התקופה של זה, כל צד עשוי להיות מודע או לקבל מידע סודי, מסמכים ו/או נתונים על הצד השני. לפיכך, כל צד מתחייב, הן בשמו והן בשם עובדיו להם הוא עומד, לשמור על סודיות קפדנית של כל המידע, המסמכים ו/או הנתונים הסודיים מכל סוג שהוא בקשר עם התוצאות, הפעילות או רצון טוב של הצד השני או כל מידע שהתקבל או התקבל מצד במסגרת יחסים חוזיים שנקבעו.

התחייבות לסודיות זו של הצדדים תקפה, הן למשך כל תוקף זה והן לתקופה של שנתיים (2) לאחר פקיעתם או סיומם.

סעיף 14 – הודעות

כל הודעה או זימון בכתב הנדרשים או מותרים על פי הוראות זה יישלחו בתוקף אם הם יישלחו במכתב שיימסר ביד או ביד כנגד קבלת מסירה, בדואר רשום עם אישור קבלה, או בדואר אלקטרוני (למעט במקרה של סיום זה), המופנות לפרטי ההתקשרות של הצד הנוגע בדבר, כל צד בוחר את מקום מגוריו במשרדו הרשום.

כל שינוי בפרטי התקשרות של צד למטרות זה יש להודיע ​​לצד השני בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.

הודעות שנשלחו ביד או באמצעות שליח ייחשבו כאילו נעשו במועד מסירתן לנמען, כפי שמעידה קבלה על המשלוח. הודעות שנעשו בדואר רשום עם אישור קבלה ייחשבו כאילו נעשו בתאריך הצגתן הראשונה לכתובת הנמען. הודעות שנשלחו בדוא"ל ייחשבו כאילו ניתנו בתאריך שליחת האימייל.

סעיף 15 – אוטונומיה והעדר ויתור

אם אחד מהוראות תנאים כלליים אלה הוכרז בטלות או בלתי ישים מכל סיבה שהיא בהתאם לחוק, תקנה או בעקבות החלטת בית משפט שהפכה סופית, היא תיחשב כלא ישימה. יישאר בתוקף.

העובדה שהמוכר לא מנצל, זמנית או קבוע, תנאי אחד או יותר של התנאים הכלליים, לא תהווה בשום מקרה ויתור.

סעיף 16 – שינוי

המוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התוכן של תנאים כלליים אלה בכל עת לצורך ביצוע הזמנות חדשות למוצרים.

כל הזמנה בעקבות שינוי שנעשה בתנאים הכלליים, תרמוז על הסכמה מצד כל לקוח לגרסה החדשה של התנאים הכלליים אשר תימסר לו.

סעיף 17 – מחלוקות

מחלוקות העלולות להתעורר במסגרת היחסים החוזיים שנקבעו בין הלקוח למוכר יש לפתור, ככל האפשר, בדרכי נועם.

בהעדר פשרה ידידותית תוך חודש מהפניית אחד הצדדים, כל המחלוקות שהתנאים הכלליים עלולים לעורר, בדבר תוקפם, פרשנותם, ביצועם, סיומם, השלכותיהם והשלכותיהם, יוגשו לבית המשפט. בורר או בית משפט לבוררות או, במקרה הרלוונטי, לבית המשפט המסחרי של העיר אגאדיר.

סעיף 18 – חוק ושפה ישימים                          

תנאים כלליים אלה והפעולות הנובעות מהם כפופים לחוק המרוקאי. הם כתובים בערבית, צרפתית ואנגלית. במקרה של תרגום לשפה זרה אחת או יותר, רק הטקסט הצרפתי והערבי יהיה אותנטי במקרה של מחלוקת.

Catalogue
Services
Ressources
Contact